تیتر ۲۰

رستم قاسمی به لیست کاندیداهای اصلی اصولگرایان اضافه شد

منوچهر متکی، در خصوص اعلام نام ۹ گزینه اصلی شورای وحدت اصول‌گرایان برای انتخابات ریاست‌جمهوری توضیحاتی را ارائه داد.

کلیدواژه: کاندیدا