تیتر ۲۰

طرح مجلس علیه ورود خبرنگاران آمریکایی و انگلیسی به ایران

مهر نوشت: طرح «ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به ایران» در جلسه علنی امروز اعلام وصول شد.

کلیدواژه: مجلس آمریکا