تیتر ۲۰

نیکزاد: در هیات رئیسه مجلس ستاد انتخاباتی نزدیم/مجلس در جریان قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین بود/ قرار است تامین کننده انرژی چین باشیم

نیکزاد گفت: در هیات رئیسه افرادی هستند که  لباس خادمی در قامت ریاست جمهور را می‌توانند بر تن داشته باشند و کاندیدا شوند اما اینکه ستاد زده باشیم برای ریاست جمهوری من چنین چیزی ندیدم.

کلیدواژه: مجلس انتخابات