تیتر ۲۰

تذکر به «حاجی‌میرزایی» درباره پرداخت حق التدریس دبیران شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش

عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر نماینده اردکان به حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم پرداخت حق التدریس دبیران شاغل و بازنشسته را قرائت کرد.

کلیدواژه: آموزش و پرورش