تیتر ۲۰

معاون تربیت و آموزش ارتش: در موضوع سربازی باید به سوالات مردم پاسخ منطقی داد/ به بازی‌های سیاسی کار نداریم

امیر شیخ گفت: برای دفاع نیرو می‌خواهیم چه حرفه‌ای چه وظیفه باشد باید بتوانیم این نیرو را برای انجام ماموریت در اختیار داشته باشم. به سوالات مردم هم باید پاسخ منطقی داده شود.

کلیدواژه: ارتش