تیتر ۲۰

نطق میان دستور؛ دولت اقتصاد کشور را به مذاکره گره نزند

نماینده تهران در مجلس، گفت:جناب رئیس جمهور مذاکرات فرسایشی منافع ملی را تامین نمی کند.

کلیدواژه: دولت