تیتر ۲۰

تاکید جهانگیری بر بکارگیری امکانات برای رسیدگی به مصدومان زلزله بوشهر

معاون اول رئیس جمهور در گفت‌وگو با استاندار بوشهر بر بکارگیری همه امکانات برای رسیدگی به مصدومان تاگید کرد.

کلیدواژه: زلزله