تیتر ۲۰

ممنوعیت فروش خودروهای بنزین سوز در واشنگتن تا سال ۲۰۳۰

اعضای سنا و مجلس نمایندگان ایالت واشنگتن قانونی را به تصویب رسانده‌اند که به موجب آن فروش خودروهای بنزین سوز جدید در این ایالت از سال ۲۰۳۰ به بعد ممنوع می‌شود.

کلیدواژه: بنزین