تیتر ۲۰

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا منصوب شد

با حکمی از سوی دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر عاطفه عابدینی به عنوان دبیر کمیته علمی کشوری COVID-۱۹ منصوب شد.

کلیدواژه: کرونا