تیتر ۲۰

مبلغ پرداختی اپل موزیک به هنرمندان، دو برابر اسپاتیفای است

اپل موزیک با هر بار استریم یک آهنگ، مبلغ یک سنت به هنرمندان پرداخت می‌کند که این مبلغ در اسپاتیفای تنها نیم سنت است.

کلیدواژه: