تیتر ۲۰

چارچوب‌های تعیین شده از سوی رهبری در مذاکرات وین رعایت شود

نماینده مشهد در مجلس در تذکری خواستار رعایت چارچوب‌های تعیین شده از سوی رهبری در جریان مذاکرات وین شد.

کلیدواژه: