تیتر ۲۰

بازیگر جایگزین روزبه‌ حصاری در «بچه مهندس» موفق است؟

فارس نوشت: ساخت مجموعه های دنباله دار همیشه با چالش های جدی مواجه بوده است. از جمله این چالش ها حضور بازیگران فصل های قبل در فصل های جدید است. چالش مهمی که این بار «بچه مهندس» با آن مواجه بود.

کلیدواژه: