تیتر ۲۰

شیره تریاک برای درمان کرونا مفید است؟ (فیلم)

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: شایعه بهبود کرونا با شیره تریاک صحت ندارد. این خود درمانی را در خصوص چند بیمار شاهد بودیم که وضعیت بیماران بدتر هم شد.

کلیدواژه: کرونا