تیتر ۲۰

«پاسخ به نبرد مخفی با ایران»ـ8/ نقش صهیونیست‌ها در قاچاق شیرخشک فاسد به ایران

«واردات حجم انبوهی از شیرخشک‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته به ایران از جمله جنایات صهیونیست‌ها در این زمینه بود.»

کلیدواژه: قاچاق