تیتر ۲۰

مصوب مجلس درباره اصلاح قانون چک

نمایندگان مجلس مصوب کردند صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر باشد.

کلیدواژه: مجلس