تیتر ۲۰

حمایت واقعی دولت از بورس به چه معناست؟

تهران- ایرنا-نوسان‌های بی‌سابقه بورس در ماه‌های اخیر، باعث شده که برخی خواستار حمایت بیشتر دولت از بورس شوند که البته تفسیر این حمایت، متفاوت است، به طوری که برخی از سهامداران خواهان تضمین سودآوری سهام از سوی دولت شده‌اند، اما شماری دیگر نیز تامین زی...

کلیدواژه: بورس دولت