تیتر ۲۰

درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس

عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: درآمد دولت از ‎بورس حداقل ۵۲ هزار میلیارد تومان(اعم از سود ومالیات ) بوده است.

کلیدواژه: بورس دولت