تیتر ۲۰

شبکه ملی اطلاعات؛ راهبرد قطعی مقابله با تهدیدات سایبری/مهمترین مدل تهدیدات سایبرپایه چیست؟

استاد دانشگاه تهران با اشاره به مزیت چهارگانه تهدیدات در فضای مجازی گفت: راهبرد قطعی مقابله با تهدیدات سایبر پایه شبکه ملی اطلاعات است .

کلیدواژه: