تیتر ۲۰

«معجزه آبخیزداری» |حمایت بنیاد علوی از طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در جنوب کشور

بنیاد علوی از طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در جنوب کشور با هدف محرومیت زدایی، مهار سیل، اشتغالزایی، و رشد تولید حمایت می کند.

کلیدواژه: