تیتر ۲۰

سرعت اینترنت در 82 کشور جهان بیشتر از ایران است

براساس رده بندی جهانی و گزارش «اسپیدتست»، متوسط سرعت اینترنت همراه و ثابت ایران در ماه مارس با افزایش همراه بوده است. در آخرین آمار منتشر شده ایران با یک پله صعود در جایگاه 83 رتبه بندی سرعت اینترنت کشورهای جهان قرار گرفت.

کلیدواژه: اینترنت