تیتر ۲۰

جزئیات واردات کالاهای اساسی توسط شرکتهای تعاونی مرز نشینان و پیله وران

بر اساس بخشنامه مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، واردات کالاهای اساسی توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان خارج از سهمیه ارزی نامبردگان و با ارائه ثبت آماری معتبر و تایید منشاء ارز آن از سوی مرکزی'>بانک مرکزی میسر می باشد. 

کلیدواژه: کالاهای اساسی