تیتر ۲۰

درباره آهنگ «لیلم لیل» و سریال «نون خ»

آلبرت کوچویی در روزنامه اعتماد نوشت: برادر و خواهرم در کردستان ‌زاده و بزرگ شدند. در قروه، سراب زرین جوی سرسبز. آنها، با ‌پدر و مادر، کردی را با مهارت‌های غریب حرف می‌زدند.

کلیدواژه: