تیتر ۲۰

عملیات روانی علیه کاندیداتوری ظریف

نزدیک ۲ ماه مانده تا انتخابات، هنوز نامزدهای نهایی جناح‌های سیاسی مشخص نشده‌اند؛‌ اما در رسانه‌ها همه ثبت‌نام می‌کنند و سودای ریاست جمهوری دارند. البته اقدامات برخی رسانه‌ها هم شاید در جهت جنگ روانی و تاثیرگذاری بر رقبای سیاسی‌شان باشد.

کلیدواژه: کاندیدا