تیتر ۲۰

دلیل طولانی شدن بحران کرونا

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، در ارتباط با علل روند افزایشی بیماری کرونا و همچنین شرط کرونا بیماری در کشور، توضیحاتی ارائه داد.

کلیدواژه: کرونا