تیتر ۲۰

پاسخ به ابهامات پرونده بابک زنجانی

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: یک نوشته‌هایی در پرونده بابک زنجانی از من وجود دارد که من همان موقع هم نوشته بودم زیرپرونده ایشان که با دریافت ضمانت معتبر نفت بدهید.

کلیدواژه: