تیتر ۲۰

سنگر جدید بورس‌بازان

این‌طور که به‌نظر می‌آید در واکنش به اوضاع نابسامان بورس، ریسک‌گریزی افزایش یافته و بسیاری از فعالان خرد بازار به موازات خروج سرمایه خود از سهام به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله کوچ کرده اند.

کلیدواژه: بورس