تیتر ۲۰

۶ دسته معامله‌گر در بازار سرمایه

به غیر از تازه واردان معمولا سهامداران در جهان را می توان به ۵ دسته کلی تقسیم کرد.

کلیدواژه: