تیتر ۲۰

ملخ، دردسر تازه کشاورزان طارمی

قزوین-ایرنا - تهاجم ملخ مراکشی به اراضی کشاورزی طارم سفلی به عنوان یک دردسر و چالش جدید درحالی است که کشاورزان این منطقه برای چندین سال پی درپی درگیر رویارویایی و مقابله با آفت مگس زیتون بوده‌اند.

کلیدواژه: