تیتر ۲۰

برداشت محصولات جالیزی در استان بوشهر آغاز شد

بوشهر- ایرنا- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برداشت محصولات جالیزی در سطح یکهزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این استان آغاز شد.

کلیدواژه: