تیتر ۲۰

حباب قیمت خودرو زیر سایه نرخ ارز / وضعیت قیمت خودرو در سال 1400

دنیای اقتصاد نوشت: سرنوشت قیمت خودرو در ۱۴۰۰ تحت تاثیر چهار متغیر اصلی قرار دارد. بخشی از این هدایت‌کننده‌ها از درون بازار خودرو و بخشی از ناحیه سیاست‌گذار، سمت‌وسوی قیمت را رقم می‌زند. کارشناسان این حوزه، شروط کلیدی بازگشت رونق پایدار به تولید و معا...

کلیدواژه: