تیتر ۲۰

صعود متفاوت قیمت ملک در کشورهای ثروتمند

دنیای‌اقتصاد نوشت : مسکن'>قیمت مسکن در اکثر کشورها با شیب تند و کم‌سابقه در حال افزایش است تا جایی که «اکونومیست» درباره تورم ملکی در ۲۵ کشور ثروتمند به دولت‌ها و روسای بانک‌های مرکزی هشدار داد.

کلیدواژه: