تیتر ۲۰

صفحه اول روزنامه های یکشنبه 29 فروردین 1400

پیشرفت در مذاکرات وین، حرف و حدیث بر سر کرونا'>واکسن کرونا، مخالفت مجمع تشخیص با قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس و... از تیترهای مطبوعات امروز است.

کلیدواژه: