تیتر ۲۰

کیهان از سریالهای نمایش خانگی هم می ترسد/ به نفع جریان سیاسی ما نیست خب!

کیهان نوشت:یک کارشناس سینما معتقد است، تولید و انتشار گسترده سریال‌ها و برنامه‌های گفت‌وگومحور اغلب مبتذل و بی‌مایه در شبکه نمایش خانگی، با هدف تبلیغ برای یک جریان سیاسی اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه: