تیتر ۲۰

برترین تصاویر خبری 2021 با چه دوربین‌هایی گرفته شدند؟

آمار نشان می‌دهد دوربین‌های کانن همچنان بیشتر از تمام دوربین‌های دیگر برای ثبت بهترین تصاویر مطبوعاتی دنیا به‌کار می‌روند. برترین تصویر مطبوعاتی امسال با چه دوربینی گرفته شد؟

کلیدواژه: