تیتر ۲۰

مأموریت‌های انتخابی ناسا برای اکتشافات فضایی آینده

از بررسی نوترینوها به‌کمک آشکارسازهای فضایی تا بررسی جوّ سیاره‌ی زهره به‌کمک کاوشگرهای کوچک، طرح‌های بلندپروازانه و انتخابی ناسا برای اکتشافات آینده‌ی فضایی هستند.

کلیدواژه: