تیتر ۲۰

همتی: شاخص های نظام بانکی به سمت بهبود حرکت می کنند

تهران– ایرنا- رییس کل مرکزی'>بانک مرکزی سال گذشته را از منظر فشاراقتصادی بر اقتصاد ایران بی سابقه خواند و افزود: سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که برای اقتصاد کشورمان حادث شد، شاخص های نظام بانکی به سمت بهبود حرکت کرد.

کلیدواژه: