تیتر ۲۰

بارسا فقط گل کم داشت/ آمار عجیب مالکیت توپ بارسا در فینال کوپا دل ری

بارسلونا در نیمه نخست فینال کوپا دل ری به طور کامل بر توپ و میدان مسلز بود ولی نتوانست از این برتری استفاده کند.

کلیدواژه: