تیتر ۲۰

خطیبی: باید گل می زدیم و بازی را می بردیم

سرمربی تیم تراکتور معتقد است که تیمش باید در این بازی گل می زد و بازی را می برد.

کلیدواژه: