تیتر ۲۰

سری A| پیروزی باارزش کالیاری در جدال جذاب قعرنشینان

کالیاری در جدال حساس میان تیم‌های انتهای جدولی، از سد پارما گذشت و اختلاف خود را با تورینوی رده هفدهمی به دو امتیاز کاهش داد.

کلیدواژه: