تیتر ۲۰

گریزمان: امیدوارم مسی در بارسلونا بماند

انتوان گریزمان یکی از گلزنان فینال کوپا دل ری بود و با گل خود مسیر برای پیروزی بارسا را هموار کرد.

کلیدواژه: