تیتر ۲۰

لاپورتا: اطمینان دارم که مسی با ما می ماند

رئیس بارسا می گوید هر کاری نیاز باشد برای تمدید با لئو مسی انجام خواهد داد و به ماندنی شدن او ایمان دارد.

کلیدواژه: