تیتر ۲۰

کومان کار بزرگی انجام داد/ پیکه: همین جام نه چندان مهم، ارزش بالایی دارد

جرارد پیکه آینده بارسلونا را خوب و مثبت می بیند و به ستایش از کار تیم در فتح کوپا دل ری پرداخت.

کلیدواژه: