تیتر ۲۰

سوء قصد ناکام به جان رئیس جمهوری بلاروس

کلیدواژه: رئیس جمهور