تیتر ۲۰

آیت الله رئیسی محور وحدت جمعی خواهد بود

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: اگر آیت الله رئیسی برای انتخابات حاضر شود وحدت جمعی حول محور ایشان حفظ خواهد شد و حزب تیم خود را به ایشان عرضه می‌کند.

کلیدواژه: