تیتر ۲۰

ایران تقسیم‌بندی تحریم‌ها را به «قابل رفع، مذاکره و غیرقابل رفع» قبول ندارد/ تمام تحریم‌ها باید یک جا لغو شود

یک منبع آگاه گفت: جمهوری اسلامی ایران تقسیم تحریم ها به قابل رفع، قابل مذاکره و غیرقابل رفع را قبول ندارد و خواستار لغو تمام تحریم‌ها است.

کلیدواژه: