تیتر ۲۰

احمدی‌نژاد چگونه در قامت یک دیکتاتور علیه قوه قضاییه قیام کرد؟

ماجرای درخواست احمدی‌نژاد به قوه قضاییه در خصوص بازدید از زندان اوین، یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های دولت با این قوه بود.

کلیدواژه: