تیتر ۲۰

بزودی گزارشی از برخورد قانونی با ناقضان قرنطینه ارائه می‌شود

دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه سیزدهمین جلسه قرارگاه عملیاتی کرونا 31 فروردین برگزار می شود از ارائه گزارش دستگاه‌های اجرایی از برخورد قانونی با ناقضین قرنطینه خبر داد.

کلیدواژه: