تیتر ۲۰

تسلیت روحانی به سیدحسن خمینی و مادرش

رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مهندس سید مرتضی طباطبایی برای ایشان علو درجات و همجواری با جد بزرگوارش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت کرد.

کلیدواژه: روحانی