تیتر ۲۰

نیمه کابوس‌وار یاران شجاع برابر سرخ‌های ایران؛ / الریان 1- پرسپولیس 3؛ فقط در 10 دقیقه!

سرخ‌پوشان ایران شکست نیمه اول برابر الریان را با زدن سه گل جبران کردند و به دومین برد آسیایی رسیدند.

کلیدواژه: پرسپولیس