تیتر ۲۰

آمار فوق العاده پرسپولیس؛ 22 شوت و 10 ضربه کرنر

پرسپولیسی ها در شبی الریان را با شجاع خلیل زاده 3-1 شکست دادند که در 53 درصد از زمان بازی صاحب توپ و میدان بودند.

کلیدواژه: پرسپولیس